แคลโบรอน

เลขที่ รส. 543/2559

 

คุณสมบัติ

          แคลโบรอน เป็นธาตุอาหารเสริมทางใบประกอบด้วย แคลเซียมโบรอน กรดอะมิโน และสมดุลโคเอนไซม์ที่อยู่ในรูปของเหลวใสเข้มข้น สามารถละลายได้หมด ไม่ตกตะกอน พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที แคลโบรอน มีส่วนประกอบของแคลเซียมโบรอน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช ช่วยในการแบ่งเซลล์ขยายรังไข่ และส่งเสริมการงอกของเกสรตัวผู้ ในการเข้าไปในรังไข่ และช่วยให้เกสรตัวเมียพร้อมรับการผสมจากเกสรตัวผู้

ประโยชน์

       แคลโบรอน มีไทอามีน(วิตามีนบี1) และกรดอะมิโนถึง 12 ชนิด เปรียมเสมือนอาหารเสริม ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากต้น จากใบ มาสู่ผลและเมล็ด สามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาผลหลุดร่วงได้เป็นอย่างดี แคลโบรอน สามารถนำไปผสมฉีดร่วมกับสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชได้ดีเกือบทุกชนิด ยกเว้นสารที่เป็นด่างจัด

อัตราและวิธีการใช้

        ไม้ผล เช่น ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง ส้ม ทุเรียน ชมพู่ น้อยหน่า ฯลฯ อัตราการใช้ 10-20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 1-2ครั้งก่อนออกดอก ระยะเจริญของดอก ระยะ เริ่มติดผล และระยะ 2 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวพืชน้ำมัน เช่น ปาล์มน้ำมัน ดอกทานตะวัน งา ฯลฯ อัตราการใช้ 10-20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ก่อนออกดอก ระยะเจริญของดอก ระยะเริ่มติดผลพืชผักให้ผล เช่น แตงโม มะเขือ พริก แตงกวา บวบ ถั่วฝักยาว อัตราการใช้ 10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วันตั้งแต่ออกดอกจนเก็บเกี่ยวพืชผัก เช่น คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำปลี หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ อัตราการใช้ 10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ตั้งแต่หลังย้ายปลูกจนเก็บเกี่ยวพืชหัว เช่น แห้ว มันเทศ มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม เผือก ฯลฯ อัตราการใช้ 10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร ฉีดทุกๆ 7–10 วัน ตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยวพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าว ยาสูบ อัตราการใช้ 10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7–10 วัน ตั้งแต่ออกดอกจนเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ กุหลาบ คาร์เนชั่น แกลดิโอลัส ดาวเรือง เบญจมาศ เยอบีร่า โป๊ยเซียน มะลิ ไม้ใบ โกสนว่านต่างๆ อัตราการใช้ 10 ซีซี./  น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7–10 วัน


Copyright © 2018 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.