ผลิตธาตุอาหารเสริมพืช

     เราเป็นโรงงานรับผลิตปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมนพืช และผลิตภัณฑ์สำหรับสร้างการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตของพืช เรามีลูกค้าที่ทำแบรนด์สินค้าตัวเอง และมาผลิตที่เราหลายแบรนด์ ซึ่งหลายแบนด์เป็นแบรนด์ดังระดับประเทศ บางแบรนด์ก็ส่งออกขายตลาดเพื่อนบ้าน ทั้งนี่เนื่องจากสินค้าที่เราผลิตให้นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ผลิตตามมาตรฐานสินค้าทุกแบรนด์ นอกจากนี้ เรายังช่วยส่งเสริมการขายให้ท่านโดยที่เราจะมีนักวิชาการคอยให้คำแนะนำการใช้สินค้า หากลูกค้าท่านมีปัญหาสามารถโทรปรึกษาทีมงานนักวิชาการเราได้

สินค้าที่เรารับผลิต     รารับผลิตสินค้าเกี่ยวกับการบำรุงพืช สร้างความสมบูรณ์หลายตัวมาก ตามที่ท่านต้องการ ไม่ว่าท่านจะมีความต้องการแบบใดเราก็สามารถปรุงตามลักษณะประโยชน์ หรือจุดขายตามที่ลูกค้าต้องการว่าจะเน้นเรื่องอะไร ให้ได้ตามต้องการดังนี้

1. ตามลักษณะประโยชน์ หรือจุดขายตามที่ลูกค้าต้องการว่าจะเน้นเรื่องอะไร1.1ประเภทขวดเดียวใช้ได้ทุกพืช ทุกช่วง (นิยมมาก)1.2ประเภทเร่งการเจริญเติบโต เขียว ยืดยาวทันใจ1.3ประเภทฟื้นฟูต้น บำรุงต้น1.4ประเภทเร่งการออกดอกติดผลดี1.5ประเภทบำรุงผลให้ผิวสวย ผลใหญ่ หวานอร่อย

2. ตามแบบชนิด องค์ประกอบของสินค้า2.1ปุ๋ยน้ำ สูตรพิเศษสำหรับทุกพืช ทุกช่วง (นิยมมาก)2.2น้ำตาลทางด่วน2.3สาหร่ายน้ำดำ Seaweed2.4 ธาตุอาหาร หลัก รอง และเสริม ตามลูกค้าต้องการ เช่น ปุ๋ยน้ำสูตร 7-7-7 NPK + ธาตุ Mg หรือ Mn หรือZn เป็นต้น 2.5แคลเซี่ยม-โบรอน2.6แมกนีเซียมเดี่ยว2.7สังกะสี หรือซิงค์เดี่ยว

3. ผลิตภัณฑ์ตามพืชที่ท่านต้องการทำตลาด3.1ชุดสำหรับทุเรียน ลำไย 3.2ชุดสำหรับพืชอื่นๆ (ปรึกษาเราได้)

4. ผลิตภัณฑ์สำหรับปรับสภาพดิน4.1ชนิดน้ำสูตรสารอินทรีย์ +กรดฮิวมิค+กรดฟูลวิก เพิ่มอินทรีย์วัตถุ และปรับความเป็นกรดค่างของดินให้เป็นกลาง4.2ชนิดผงฮิวมัส+กรดฮิวมิค+กรดฟูลวิก เพิ่มอินทรีย์วัตถุ และปรับความเป็นกรดค่างของดินให้เป็นกลาง4.3สารปรับสภาพดินชนิดแคปซูล ละลายน้ำเมื่อใช้4.4สารปรับสภาพดินชนิดผงโปแทสเซียมฮิวเมท (โพแทสเซียม >7% และกรดฮิวมิค > 65%)

5. ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยน้ำ และยาต่างๆ5.1สารจับใบเข้มข้น คุณภาพสูง ละลายคราบไขที่ใบได้เยี่ยม และทำให้เกาะติดที่ใบแน่น นาน ประหยัดปุ๋ยน้ำ และยาได้ดี5.2สารแพร่กระจายบนใบพืช เข้มข้น5.3สารเร่งการดูดซึมชนิดพิเศษ ช่วยเปิดปากใบพืช เร่งดูดซึมสารที่พ่นเข้าในใบพืช รวมถึงแมลงด้วย ช่วยประหยัดปุ๋ยน้ำ และยาได้มากที่สุด 


บริษัท บูลเลเซีย อะกริฟลูอิด

เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 0-2432-6611-4, 0-2879-9844-5. โทรสาร. 0-2879-9843.

999 Moo 1, Ratchapruck Road, Bangkhunkong, Bangkrua, Nontaburi 11130

Tel: (662) 432-6611-4, (662) 879-9844-5, Fax: (662) 879-9843Copyright © 2018 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.