ซิงค์ 800

เลขที่ รส.455/2561

-

คุณสมบัติ

      ซิงค์ 800 เป็นธาตุอาหารเสริมชนิดพิเศษที่อยู่ในรูปอิออน ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ประกอบด้วยธาตุ Zn ที่เข้มข้น สามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับพืชที่ขาดธาตุสังกะสีอย่างรุนแรง ซึ่งทำให้เกิดโรคใบแก้วในพืชตระกูลส้มได้ และอาการสะท้านหนาวของพืชในฤดูหนาว ธาตุสังกะสีจะเป็นธาตุอาหารที่ช่วยให้พืชเกิดความอบอุ่น และกระบวนการต่างๆ เป็นไปอย่างปกติ เช่น ผักชะงักการเจริญเติบโต ยอดไม่พุ่ง ข้าวงัน จากความหนาวเย็นของสภาพภูมิอากาศซิงค์ 800 มีความจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช การสังเคราะห์สารฮอร์โมนออกซินที่ปลายยอด ใบอ่อน และตาอ่อนของต้นพืช เช่น IAA ปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ต่างๆ จะมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณธาตุสังกะสีที่ทำหน้าที่เป็น catalyst ในปฏิกิริยาเพิ่มออกซิเจนของพืชสีเขียวต่างๆ มีความสำคัญคือ การสร้างคลอโรฟิลด์ และกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชการขาดธาตุสังกะสีจะทำให้พืช ลำต้นเตี้ย ใบเล็ก นอกจากนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบ ซัลไฮดริล การขาดธาตุสังกะสีจะปรากฏ เมื่อมีปริมาณธาตุสังกะสีในใบน้อยกว่า 10 ppm. ของน้ำหนักแห้ง อาการจะทำให้ปล้องสั้นลง ใบชะงักการเจริญเติบโต เปลี่ยนสี ยอดโค้งงอเป็นรูปเคียว

ประโยชน์

      ช่วยส่งเสริมการสร้างตาดอกของพืช เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลด์ เพิ่มการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชสร้างแป้ง และน้ำตาลมากขึ้น เพิ่มการสร้างคลอโรฟิลด์ ทำให้ใบพืชเขียวเข้ม ใบหนา ช่วยให้พืชทนแล้ง ทนหนาวได้ดี ช่วยสังเคราะห์โปรตีน แก้อาการใบแก้ว ใบลายในส้ม มะนาว ฯลฯ

อัตราและวิธีการใช้

      ใช้ฉีดพ่นให้ทั่วต้นหรือทรงพุ่ม ก่อนออกดอก 1 เดือน จนถึงระยะแตกใบอ่อน ระยะขยายผล และก่อนเก็บเกี่ยว

Copyright © 2018 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.