ขึ้นทะเบียน

     อยากเริ่มต้นทำ " ปุ๋ยแบรนด์ของตัวเอง " แต่ไม่รู้เรื่องข้อกฎหมาย ไม่รู้จะเริ่มยังไง จะถามใครดี จริง ๆ เราสามารถเข้าไปที่กรมวิชาการเกษตร แล้วสอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนปุ๋ยได้เลยนะครับ แต่บทความนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการขึ้นทะเบียนปุ๋ยตั้งแต่ต้นจนได้ทะเบียนพร้อมขายได้ยังไง ?

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนปุ๋ย (ฉบับสมบูรณ์) 

1. เครื่องหมายการค้า (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)     

- ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ (ใช้เวลาประมาณ 1-3 ปี)     

- ซื้อต่อเครื่องหมายการค้าจากคนอื่น ที่จดจำพวกสำหรับ “ปุ๋ย” ไว้แล้ว (ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์)

2. ขึ้นทะเบียนปุ๋ย (กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (ใช้เวลาประมาณ 2-4 เดือน)     

    2.1 เลือกประเภทของปุ๋ย          

     - ปุ๋ยอินทรีย์           

     - ปุ๋ยเคมี         

    - ปุ๋ยอินทรีย์เคมี           

    - ปุ๋ยชีวภาพ

    2.2 เลือก สูตร / ลักษณะการผลิต ที่ต้องการขึ้นทะเบียน          

    - ปุ๋ยอินทรีย์ OM20% ปั้นเม็ด ขนาดบรรจุ 25 กก. และ 50 กก.          

    - ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 6-3-3 OM10% แบบคอมปาวน์ ขนาดบรรจุ 25 กก. และ 50 กก.           

    - ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 6-3-3 OM10% แบบผสม ขนาดบรรจุ 25 กก. และ 50 กก.

    2.3 เลือก ชื่อทางการค้า           

    - ตั้งชื่อทางการค้า สำหรับเรียกสินค้าชนิดนั้น ๆ เฉพาะ เช่น อินซี่ย์ วงศ์เกษตร ออนอ๊อฟแลนด์           

    - เครื่องหมายการค้า ตรา อินซี่ย์ ต้องการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ชื่อที่ขออนุญาตขึ้นทะเบียนว่า " ปุ๋ยอินทรีย์ บราโว่ ตรา อินซี่ย์"            หรือ  "ปุ๋ยอินทรีย์  ซันไลท์ ตรา อินซี่ย์"

    2.4 ส่งตัวอย่างปุ๋ยเพื่อตรวจวิเคราะห์ กับแล็บที่ได้รับรองจากกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น

    2.5 ยื่นผลวิเคราะห์ปุ๋ย พร้อมกับเอกสารเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่กรมวิชาการเกษตร

3. ขออนุญาติขายปุ๋ย (กรมวิชาการเกษตร / หน่วยราชการใกล้บ้าน ) (ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์)     

- จดทะเบียนการค้า / จดทะเบียนบริษัท / จดห้างหุ้นส่วน

4. สั่งทำกระสอบ (ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์)     

- ออกแบบ     

- ทำบล็อคกระสอบ     

- ผลิตกระสอบ

5. สั่งผลิตปุ๋ย (ใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน)  ​     

- ผลิตปุ๋ย     

- หารถขนส่ง


บริษัท บูลเลเซีย อะกริฟลูอิด

เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 0-2432-6611-4, 0-2879-9844-5. โทรสาร. 0-2879-9843.

999 Moo 1, Ratchapruck Road, Bangkhunkong, Bangkrua, Nontaburi 11130

Tel: (662) 432-6611-4, (662) 879-9844-5, Fax: (662) 879-9843Copyright © 2018 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.