บริการผลิตธาตุอาหารพืช

 บริการวิจัย และพัฒนาสูตร 

 บริการออกแบบ 
 บรรจุภัณฑ์ โลโก้ ฉลาก 

 บริการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 

ผลิตภัณฑ์ของเรา




บริษัท บูลเลเซีย อะกริฟลูอิด

เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 0-2432-6611-4, 0-2879-9844-5. โทรสาร. 0-2879-9843.

999 Moo 1, Ratchapruck Road, Bangkhunkong, Bangkrua, Nontaburi 11130

Tel: (662) 432-6611-4, (662) 879-9844-5, Fax: (662) 879-9843


     


Copyright © 2018 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.